De Russische Revolutie

De Februarirevolutie
Ai??
Rusland werd geregeerd door tsaar Nicolaas II. Rusland was in die tijd een autocratie. De meeste mensen in Rusland waren boer. De meeste van deze boeren moesten pacht betalen, dus verdienden zij niet veel. Ook de arbeiders in de fabrieken verdienden niet veel met hun baan. De mensen die de arbeidsomstandigheden wilden verbeteren werden in de gevangenis gegooid of naar werkkampen in SiberiAi?? gestuurd. Toen de oorlog uitbrak leden de Russen veel nederlagen aan de Duitsers. Hierdoor ging veel landbouwgrond verloren en werden de inwoners van Rusland nog armer en er kwamen voedseltekorten. De tsaar kreeg van deze dingen de schuld. De burgers kwamen in opstand (februari 1917): De Februarirevolutie. De tsaar werd afgezet en er kwam een nieuwe ai???voorlopigeai??i?? regering. Deze regering was voorlopig omdat er nieuwe verkiezingen plaats zouden vinden. Maar deze Voorlopige Regering was ook niet helemaal perfect, want deze regering zette de oorlog voort tegen de wens van de bevolking in.

Ai??

De Oktoberrevolutie

De revolutionairen Lenin en Trotski wilden dat het communisme zou worden doorgevoerd in Rusland. Toen Lenin in Sint-Petersburg was beloofde hij de mensen ‘land, brood en vrede’. Hij wilde de boeren al het land geven en de arbeiders alle fabrieken. In oktober 1917 vonden Lenin en Trotski dat het land klaar was voor de revolutie. Zij grepen de macht en zo kwamen de communisten aan de macht in Rusland. In maart 1918 sloot Rusland vrede met Duitsland: De Vrede van Brest-Litovsk. Rusland moest hiervoor wel een groot stuk land geven aan Duitsland. Lenin wilde vrede sluiten met Duitsland omdat hij eerst een communistische samenleving wilde opbouwen in Rusland voordat hij oorlog ging voeren. Lenin verwachtte ook dat in de rest van Europa een revolutie zou uitbreken. Dan zou overal het communisme zijn en telden er geen grenzen meer, dus ook geen oorlog meer.

Bron: lesboek

Foto van Lenin komt vanAi??http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2046285_2045996_2046096,00.html